Sidste test

 

Fagpressen

Den Norske Fagpresses Forening (DNFF) er organisasjonen for fagpressen i Norge. Foreningen er den eldste landsdekkende presseorganisasjon i landet, stiftet i 1898. Fra 1996 er foreningen tilsluttet Norsk Presseforbund og foreningens medlemsblader underlagt de samme etiske retningslinjer som øvrige norske medier.

 

Den Norske Fagpresses Forening (eller bare Fagpressen) er landets eldste presseorganisasjon, stiftet i 1898. Foreningen ivaretar interesser til fagblader, tidsskrifter og magasiner på trykk og nett. Omtrent 240 av Norges ledende fagblader er medlem av Den Norske Fagpresses Forening.
Fagpressen er medlem av Norsk Presseforbund (tatt opp som medlem i 1996) og er en aktiv pådriver i medieutviklingen i Norge. Kontinuerlig arbeider Fagpressen for å bedre rammebetingelsene for publisering av blader, magasiner og tidsskrifter. Foreningens medlemsblader er underlagt de samme etiske retningslinjer som øvrige norske medier. Foreningen selv utgir medlemsbladet Fagpressenytt.
Organisasjonen arbeider strategisk for å ivareta medlemsbladenes faglige og økonomiske fellesinteresser samt for å styrke og videre utvikle mediekanalen etisk og redaksjonelt. Fagpressens Informasjonskontor utfører kompetanseøkende tiltak blant organisasjonens medlemsblader.